تبلیغات
دانستنیهای حمل و نقل ریلی - دستورالعمل بازدید های مقرره لکوموتیوهای GT26CW
 
دانستنیهای حمل و نقل ریلی
تمام راهها به راه آهن ختم میشود
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : علی دل قوی
نویسندگان

 

-A16 بازدید بوژی

در فواصل زمانی كمتر از یك سال باید یاتاقان مركزی را از نظر روان كاری ویا ورود گرد وغبار مورد بازدید قرار داد .یاتاقان مركزی وزن قابل ملاحظه ای را تحمل می كند باید به خوبی روغن كاری شود ودر برابر ورود كردوغبار آب بندی شود

-A17كنترل وبازدید موتور در حالت موتور روشن

-A18 كنترل وبازدید داخل ایر باكس وكارتل موتور در حالت خاموش

- A19 بازدید مدار آب

فشار ودما های سیستم خنك كاری در نقاط زیر باید اندازه گیری شوند .وبا مقدار مجاز مقایسه شوند

   - فشار آب خروجی از پمپ های اب

-         دمای ورودی به رادیاتور

-          دمای خروجی از رادیاتور

در فواصل زمانی مرتب (كمتر از یك سال )باید در پوش تحت فشار را از لحاظ كیفی بررسی كرد

-A20 بازدید گاورنر

سطح وكیفیت روغن مورد استفاده در گاورنر باید مطابق MI 1764  باشد

 

-A21نالیز دود

با توجه به رنگ دود می توان انالیز وتحلیل نمود

كلا دود ها در 4 گروه تقسیم می شوند :

دود سفید :تاموقعی كه موتور به دمای عملكرد نرسیده باشد طبیعی می باشد بعد از این زمان نشانگر وجود مشكل در انژكتورها می باشد

دود سیاه :وقتی بار وجود ندارد نشاندهنده گرفتگی جریان هوا یا عدم عملكرد صحیح توربو شارژ می باشد در لود تست نشان دهنده سوخت بیش از حد یا كمبود هوا ویا هر دو می باشد .

دودخاكستری : مانند دود سیاه ولی كم اهمیت تر می باشد .

دود آبی : نشانگر خارج شدن روغن از سیستم اگزوز می باشد در این حالت ممكن است مشكلاتی نظیر مصرف روغن زیاد واحتمال انفجار وجود داشته باشد .

-A22افت فشار در افتر كولر

توسط یك مانومتر U شكل می توان افت فشار در افتر كولر اندازه گرفت مقدار مجاز بین 4-14 اینچ آب می باشد .

-A23آچار كشی پیچهای

طبق جدول زیر باید پیچها سفت شوند

محل پیچ یا مهره

مقدار استاندارد ft-lb

مهره های كرب نات

1800

مهره پمپ روغن

325-350

پیچهای اتصال قسمت بالای موتوربه پوسته موتور

M280       30 و M300   40

پیچهای توربوشارژبه مانیفولد

90

پیچهای نگهدارنده افتر كولر

130

پیچهای نصب توربوشارژ

2/1 اینچ 65   و4/3 اینچ 175

پیچهای كانال هوا به توربوشارژ

60

پیچهای كانال هوا به افتر كولر

45

لوله های اب به افتر كولر

35

A24- بازدید فیلترهای روغن توربوشارژ

توربوشارژ دو فیلتر مجزا دارد فیلتر پمپ كمكی توربوشارژ كه بر روی موتور نصب شده است .

فیلتر پمپ كمكی توربوشارژ فقط در هنگام قبل از استارت و بعد از توقف موتور دیزل كار می كند با این وجود مقدار گرد و غبار گرفته شده به مراتب بیشتر از مقداری است كه در فیلتر اصلی دیده می شود در موقع تعویض فیلترها شیرهای موجود بر روی كلگی فیلترها باید تمیز گردد فیلتر پمپ كمكی یك شیر در مسیر جریان كنار گذر و یك شیر اطمینان دارد كه به كارتل ارتباط دارد .

-A25فشار روغن كمپرسور

سطح ،فشار وكیفیت روغن در عملكرد یك كمپرسور نقش بسیار مهمی دارد روغن كمپرسور طبق دستور العمل تعمیراتی MI1756باید از نوع SAE-10   از نوع روغن توربین باشد در فواصل زمانی 3 تا 6 ماه یك بار باید از روغن نمونه گرفت وكیفیت ان را مشخص نمود

برای اندازه گیری فشار می توان بااستفاده از در پوشی كه روی بدنه شیر اطمینان وجود دارد این كار راانجام داد این فشار معمولا بین 28-25 PSI میباشد

-A26ترمز دستی

مكانیزم ترمز دستی باید آزمایش شود ونقاطی كه باید روانكاری شوندروغن كاری شود قبل از روانكاری باید توسط هوا تمیز گردد. طبق MI 1577

-A27 رادیاتور

طبق MI 549 ,MI550  روش تمیز كاری وبازدید را انجام دهید ودر فواصل كمتر از یك سال رادیاتورها باید شستشوی شیمیائی شوند  تمیز كاری مكانیكی ممكن است  به بهبود تمیز كاری كمك كند اما بدون مواد شیمیائی قابلیت اعتماد فرایند تضمین نمی شود 

-A28تجهیزات جانبی

تجهیزات جانبی منجمله برف پاك كن ، منقل ، بخاری ، بوق ، را می توان جداگانه آزمایش كرد وعملكرد آن را سنجید

-A29باتریها

تعمیر ونگهداری باتریها بسیار مهم می باشد بازدهی یك باتری بستگی به مناسب بودن دانسیته آن دارد میزان مجاز آن در جدول بازدید ها قید شده است .

A30 چرخ و محور

 در صورت اندازه گیری پروفیل چرخ با شابلون مخصوص طبق شكل زیردر صورت مطلوب بودن جاگیری شابلون بر روی پروفیل چرخ اگر مقدار شعاعاندازه گیری شده پروفیل چرخ بیشتر از 930 میلی متر بود مناسب است و اگر كمتر از آن بود جزءچرخهای اسقاطی محسوب شود .

امادر صورت مطلوب نبودن جاگیری شابلون بر روی پروفیل چرخ اگر مقدار شعاعاندازه گیری شده پروفیل چرخ بیشتر از960 میلی متر بودچرخ برای تراش فرستاده شود و در صورتی كه كمتر از 960 میلی متر بود جزء چرخهای اسقاطی محسوب شود.

B1بازدید دیودها و فیوزهای  ژنراتور اصلی : (بازدید هفتگی)

در هر پنجره بازبینی تنها یك فیوز سوخته مجاز می باشد نه بیشتر . ژنراتور اصلی   AR10دارای 30 فیوز می باشد . بنابراین سوختن جمعاً 6 عدد دیود اشكالی ندارد . اگر تعداد فیوزهای سوخته در هر دریچه بازدید بیشتر از یك فیوز باشد اجازه بهره برداری از لكوموتیو مجاز نمی باشد .

وقتی یكی از فیوزها سوخته باشد پین فشنگی نشان دهنده از انتهای آن در حدود 5 میلی متر بیرون می زند .

فیوز سوخته قابل تعمیر نیست و باید تعویض شود . در صورت مشاهده فیوزهای سوخته همه دیودهای آن گروه را باید باز كرده و آزمایش شوند . برای آزمایش سالم و یا معیوب بودن دیودها از یك اهم متر استفاده كنید . دو سر اهم متر را به باس منفی ژنراتور اصلی و میله اتصال وصل كنید و سپس جای دو سر اهم متر را با هم عوض كنید . اگر دیود سالم باشد اهم متر در یك جهت 10 تا 20 اهم و پس از جا به جا كردن دو سر آن بیش از 30000 اهم را نشان می دهد . البته مقدار 30000 اهم در صورتی است كه دیود از مدار ژنراتور جدا شده باشد . اما در صورتی كه دیود از مدار جدا نشده است مقداری كه اهم متر نشان می دهد در ژنراتورهای مدلهای مختلف فرق می كند . مثلاً در ژنراتور مدل AR10  مقدار 1250 اهم را نشان می دهد . و در ژنراتور مدل AR10E2  مقدار 2500 اهم در ژنراتورهای مدلهای دیگر        مقدار 2000 اهم را نشان می دهد . سیمهای اهم متر را به باس مثبت ژنراتور اصلی و یك سر دیود وصل كنید . سپس جای سیمها را عوض كنید . با این روش دیود دیگری مورد آزمایش قرار می گیرد .

برای باز كردن و تعویض دیودها از آچار مخصوص دیود (با پارت نامبر 8361524) استفاده كنید .

دیودهای معیوب را با دیودهای سالم با نوع پلاریته و كلاس ولتاژ یكسان (یا كلاس ولتاژ بالا) تعویض كنید .

پس از بازرسی و تعویض دیودها و فیوزها ، پانلها و درپوشهای بازرسی را در جای خود قرار داده و محكم كنید . پنجره های بازدید را به خوبی تمیز كنید تا هنگام كاركرد ژنراتور دید خوبی داشته باشید .

 

-B2آزمایش عملكرد رله GR (اتصال به زمین) (بازدید هفتگی و شش ماهه)

روش تست عملكرد رله اتصال به زمین در لكوموتیوهای كانادایی (ماجولزدار) با لكوموتیوهای آمریكایی متفاوت می باشد .

روش تست ماجول GR لكوموتیوهای كانادایی به شرح زیر می باشد :

الف موتور را در حالت كاركرد قرار دهید . كلید خودكار GF روشن (در وضعیت on) است . دسته مارش در وسط و كلید تست صفحه مزبور را در وضعیت تست بار (Load test) قرار دهید . دسته رگلاتور را به دنده یك ببرید .(توجه : به علت باز بودن مدار ژنراتور اصلی دسته رگلاتور را از دنده یك بالا تر نبرید .)

ب ترمینالهای یك ولت متر 500-0 ولت DC را بین ترمینالهای مثبت G.P.(3) و GN(4) از پانل تست وصل كنید .

ج یك سیم رابط نازك به همراه یك فیوز 5 آمپری از مثبت ژنراتور به بدنه لكوموتیو متصل كنید .

د- رله اتصال به زمین باید بین ولتاژ 75 تا 125 ولت عمل كند .

ذ- دسته رگلاتور را به وضعیت خنثی ببرید .

ر- وضعیت جامپر را از مثبت ژنراتور به منفی تغییر دهید .

ز- دوباره رله اتصال به زمین باید بین 75 تا 125 ولت عمل كند .

اگر ولتاژ عملكرد رله اتصال به زمین در رنج ذكر شده نبود باید با نمونه دیگر تعویض شود . اگر چراغGR روشن بود از بخش B 11 صفحه GR-1 كتاب L.S.M جهت عیب یابی آن استفاده كنید .

روش تست رله اتصال به زمین در لكوموتیوهای آمریكایی به شرح زیر می باشد :

با توجه به نوع موتور و ژنراتور اصلی AR10  به كار رفته در لكوموتیوهای آمریكایی نمی توان مدار حفاظتی اتصال به زمین را با ایجاد یك ولتاژ كم به زمین آزمایش نمود . در نتیجه باید برای آزمایش مدار حفاظتی اتصال به زمین از ژنراتور AR10  به عنوان منبع تغذیه به ترتیب زیر استفاده نمود .

تذكر : این دستورالعمل برای لكوموتیوهایی تهیه شده است كه مدار حفاظتی اتصال به زمین آنها به نقاط خنثی ژنراتور اصلی متصل می باشد .

برای جلوگیری از عملكرد كنتاكتورهای قدرت سیمهای ME را از ترمینال F  كنتاكتور RVF3  یا سیم MJ6 را از ترمینال NO.1  رله ISA جدا كنید . (طبق شكل مربوطه)

احتیاط :

دسته رگلاتور را زمانیكه مدار ژنراتور اصلی AR10 باز است از دنده یك بالا تر نبرید .

یك سیم رابط از ترمینال G كنتاكتور S14  به ترمینالH  كنتاكتور S36  جهت عملكرد GF متصل كنید .

سیمهای 6B را از ترمینالG  كنتاكتور GF جدا نموده و انتهای آنها را به هم متصل نمایید . یك رابط از سیمهای PA به ترمینال G كنتاكتور GF برای هدایت تنظیم بار به موقعیت حداقل میدان متصل كنید .

یك ولت متر 500-0 ولت DC را به تیغه های كلید ولتاژ بالا H.V متصل كنید . سپس یك سیم رابط نازك به همراه یك فیوز 5 آمپری شیشه ای را از تیغه مثبت كلید ولتاژ بالا به بدنه لكوموتیو متصل نمایید (خرطومی مانومتر كنار جعبه فیوزها) .

موتور دیزل را روشن نمایید . ترمز هوا را ببندید و لكوموتیو را در وضعیت عملكرد قدرت قرار دهید .

دسته رگلاتور را در دنده یك قرار دهید . ( دقت كنید كه هیچ وقت در طول آزمایش دسته رگلاتور را از دنده یك بالا تر نبرید . ) رله اتصال به زمین در ولتاژی بین 75 تا 125 ولت ژنراتور اصلی عمل می كند . ( پس از عملكرد رله اتصال به زمین لكوموتیو از تحریك خارج می شود و زنگ اخطار به صدا در می آید و چراغ اخطار اتصال به زمین روشن می شود .) پس از آن دسته رگلاتور را به حالت خنثی برگردانید .

كلید RESET رله اتصال به زمین را فشار دهید . زنگ اخطار قطع شده و چراغ مربوطه خاموش می شود .

سیم رابط و فیوز را از تیغه مثبت كلید ولتاژ بالا (H.V) جدا نموده و به تیغه منفی آن متصل نمایید .

كارهای انجام شده در مرحله 6 را تكرار كنید . اگر عملكرد رله اتصال به زمین همراه با خطا بود مدارها و سیم كشی های بین مقاومتها ، یكسو كننده و بوبین رله GR كنترل كنید . پس از پایان آزمایش كلیه مدارات و كنترلهای لكوموتیو را به حالت عملكرد عادی برگردانید .

توجه : اگر رله اتصال به زمین صحیح عمل نكرد موتور دیزل را خاموش كرده و مراحل زیر را انجام دهید :

اگر فیوز آزمایش سوخته بود سیمهای 011 و 021 را از ترمینال تابلو 39 جدا كنید و سیم كشی مدار را تا ژنراتور اصلی كنترل كنید .

اگر فیوز آزمایش نسوخته بود ، ‌سیمهای 011 و 021 را از ترمینال تابلو 39 جدا كرده و انتهای آنها را عایق نمایید .

سپس كلید تیغه ای اتصال به زمین را باز كنید و ولتاژ 74 ولت DC را به ترمینالهای TB39R4,TB39L4 اعمال كنید . اگر رله اتصال به زمین عمل نكرد احتمالاً تعدادی از اجزا مدار معیوب می باشد .

نوع مطلب : لكوموتیو، 
برچسب ها :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :