تبلیغات
دانستنیهای حمل و نقل ریلی - دستورالعمل بازدید های مقرره لکوموتیوهای GT26CW - ادامه
 
دانستنیهای حمل و نقل ریلی
تمام راهها به راه آهن ختم میشود
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : علی دل قوی
نویسندگان

-B16آزمایش سیستم الكتریكی ولتاژ پایین از نظر اتصال به بدنه : (بازدید سه ماهه)

لكوموتیوهای در سرویس به سه نوع تست مقاومت عایقی نیاز دارند .

مدارهای DC  ولتاژ بالا

مدارهای AC  ولتاژ بالا

مدارهای DC  ولتاژ پایین

- مدارهای AC و DC ولتاژ بالا به تجهیزات و احتیاط های خاصی نیاز دارند . این تستها در فواصل زمانی معین و یا هر زمان كه اتصالی رخ داده باشد و رله اتصال به زمین عمل كرده باشد انجام می شود .

- مدارهای DC ولتاژ پایین عایقهایی دارند كه به آسانی خراب می شوند بنابراین در فواصل زمانی كوتاهتر باید تستهای بیشتری روی آنها صورت گیرد . مدارهای DC ولتاژ پایین نیاز دارند كه به صورت پیوسته در برابر اتصالی های ایجاد شده توسط مدارهای ولتاژ بالا حفاظت شوند .

هر 90 روز در میان مدارهای ولتاژ پایین DC از نظر اتصال به بدنه باید چك شوند ، مدارهای DC ولتاژ پایین شامل همه تجهیزات كنترلی و سیم كشی های متصل شده به ژنراتور كمكی و باتری ها می باشد .

به تست مقاومت بالا نیازی نمی باشد . برای آزمایش مقاومت عایقی به زمین به یك اهم متر 500 ولت DC نیاز می باشد . اگر مقدار 000،500 اهم از اهم متر قرائت شد نتیجه تست رضایت بخش خواهد بود .

نحوه تست :

از جامپرها (سیم رابط) برای همه ترمینالهای بخشهای زیر استفاده كنید .

الف واحد كنترل نسبتها

ب واحد سنسور

ج واحد كنترل لغزش چرخ

د- یكسو كننده شارژ باتری

ه- تنظیم كننده ولتاژ و وسایل الكترونیكی ولتاژ پایین

یك میگر را بین یك ترمینال مثبت و زمین وصل كنید . سپس آن را به ترمینال منفی و زمین متصل كنید . مقادیر قرائت شده را چك كنید و در صورت وجود مشكل راه حلی مناسب اتخاذ كنید

-B17وضعیت فیلتر داخلی كابین الكتریكی :

در فواصل زمانی مرتب كه نباید از یكسال تجاوز كند لازم است فیلتر كابین الكتریكی را عوض كرد . كابین الكتریكی كه تعداد قابل توجهی كلیدهای خودكار ، اتصالات ، شین های توزیع برق قطعات الكتریكی در آن قرار دارد در اتاق هوای تمیز واقع شده و تحت فشار است تا رطوبت را از بین ببرد و كابین را تمیز نگاه دارد . یك فیلتر برای تمیز كردن هوای فشرده مورد استفاده قرار گرفته است كه طبق بازدیدهای مقرری كه انجام می گیرد باید تعویض شود .

-B18فن ترمز دینامیك

موتور فن ترمز دینامیك به بازدید زغالها و تعویض آنها در فواصل زمانی كمتر از یك سال نیاز دارد . وقتی موتور علائم عدم تعادل را بعلت مشكل در بلیدها كه باعث لرزش می شود نشان می دهد و یا هنگامی كه زغالها و كموتاتور شرایط قابل اطمینان را نشان نمی دهد كل مجموعه پروانه و موتور را باید با یك نمونه تأیید شده تعویض كرد . در دستورالعمل تعمیرات شماره MI-4101 جزئیات دستورهای مربوط به بازدید زغال به همراه بررسی كیفی مجموعه موتور و پروانه كه در كارگاه انجام می شود ارائه شده است .

B19- وضعیت فن خنك كننده تراكشن موتور

این فن باید در حال كار كردن باشد تا هنگامی كه لكوموتیو روشن می باشد وضعیت كوپلینگ (اتصال) با ژنراتور كمكی بررسی شود .

-B20كنتاكتورها

كنتاكتورها در بیشتر موارد پس از آزمایش باید با نمونه های جدید تعویض شوند تعداد كمتر از اقلام را  می توان در كارگاه تعمیر نمود . كارگاه قادر به تعویض وسایل با تیغه های (TIPS) یا اتصالات آسیب دیده می باشند و می توانند با استفاده از ابزار آنها را مجدداً نو و قابل استفاده نمود .

-B21 زغال بخاری

 طول عمر زغالهای الكتروموتور گرمكن كابین حدوداً به یك سال محدود است و در عمل متداول است كه زغالها را قبل از شروع فصل سرما عوض می كنند . دستورات مربوط به چگونگی بازدید و تعویض در دستورالعمل تعمیرات شماره MI-4101 وجود دارد .

-B22عملكرد فن های خنك كننده

برای آزمایش مقادیر مقرر ترموستاتها قرار دادن یك دماسنج در چاهك گرمایی (Heat Sink) نزدیك به مجرای عبور آب (مانیفولد آب) كه 3 ترموستات نزدیك آن قرار دارند شما را قادر می سازد درست یا نادرست بودن مقادیر را تأیید كنید . علاوه بر این كاركرد موتور پروانه ها را با سرعت مناسب و بدون لرزش (ناشی از عدم تعادل پروانه) مورد تأیید قرار دهید .

اگر تنظیم مقدور نباشد ، ترموستاتها را باید با نمونه های تأیید شده تعویض كرد .

B23- وضعیت فن اتاق تمیز

بصورت مرتب و در فواصل زمانی 30 تا 90 روز عملكرد دمنده را بازدید كنید . هرگونه صدایی غیر عادی در یاتاقانها نشان دهنده لزوم تعویض مجموعه است . موتور AC كه 10HP قدرت دارد ، تعمیرات مرتبی را نمی طلبد و تنها جایی كه احتمالاً به خاطر خشك شدن روان كننده (نمدی) خراب می شود یاتاقانهای دمنده (بلور) هستند .

تعمیرات دمنده / موتور طبق دستوراتی كه در دستورالعمل MI-3614 آورده شده باید انجام پذیرد .

-B24 الكترو موتور پمپ سوخت 

الف – محكم بودن كوپلینگ ( اتصال ) بین موتور و پمپ را باز دید كنید

ب- آزادی حركت چرخشی را بررسی كنید

ج – در اتصالات الكتریكی ، گرد و خاك ، اتصالات شل شده یا صدمه دیده را مورد بازدید قرار دهید

د- با یك دستگاه میگر ، آرمیچر را بازدید كنید تا به بدنه اتصال نداشته باشد ( مقاومت عایق باید بیش از یك مگا اهم باشد )

ر– با یك تكه پارچه ، قاب ( بدنه ) الكترو موتور را تمیز كنید تا روغن و گرد و غبار  برطرف شود

ز – در پوش را بردارید تا به كموتاتور و زغالها دسترسی یابید و با هوای خشك به آن بدمید تا گرد و غبار و بخارات كربن از بین بروند

س - آزادی زغال در حركت به بالا و پائین را بازدید كنید و چسبیدن و گرفتگی را اصلاح كنید

ش- وقتی زغالها را تعویض و یا اصلاح می كنید كموتاتور را عاری از گرد و غبار و روغن نگهدارید

- برای اطلاعات بیشتر از صفحات 2 و3 و4 و 5 و 6  دستور العمل تعمیرات MI-4101  استفاده كنید 

این بازدید برای بازدهی و عملكرد پمپ سوخت و تأمین سوخت لوكوموتیو بسیار مهم است

-B25ژنراتور اصلی

در فواصل زمانی 6 ماهه باید قطب رینگها و زغالهای ژنراتور اصلی رامعكوس ساخت تا سایش در هر طرف رینگها یكنواخت باشد

برای دسترسی به رینگهای كلكتور و دربهای یكسو كننده (ركتیفایر - rectifier) را باز كنید . موقعیت اتصالات قطبهای منفی و مثبت را عوض كنید و مطمئن شوید كه اتصالات بخوبی محكم شده اند . دستورالعمل تعمیرات   MI-3317-1 جزئیات بیشتر در مورد سایش بر روی رینگهای كلكتور ، زغالگیرهای سست شده ، زغالهای خراب یا جرقه در هنگام كار كردن رینگ كلكتور را به ما می دهد .

B26  - آزمایش دستی مدارهای سری پارالل

   لكوموتیوهای آمریكایی به یك پانل تست مدار انتقال مجهز هستند . این پانل یك سوئیچ از نوع ROTARY  SNAP  SWITCH  

  دارد كه برای  انتخاب حالت های نرمال  و MANUAL  SEQUENCE   TEST     می باشد موقعی كه این سوئیچ در موقعیت

MANUAL  SEQUENCE  TEST  قرار بگیرد دگمه پوش باتن FORWARD,BACKWARD عمل می كنند این تست ممكن است هم در حالت موتور روشن و هم در حالت توقف موتور انجام شود .در هر حالت كابلهای ارتباطی انتهای هر واحد تحت تست را بازدید كنید تا سیگنالی به واحدهای دیگر منتقل نكند. قبل از انجام آزمایش فوق موارد زیر را انجام دهید :

1-     در حالی كه تست با موتور روشن انجام می گیرد فیوزهای میدان ژنراتور را بردارید.

2-     كلیدها و كنترلهای لكوموتیو را به صورت زیر تنظیم كنید :

الف-كلید باتری اصلی را ببندید.

ب- كلیدهای كنترل و كنترل محلی را در حالت وصل قرار دهید.

ج- كلید پمپ سوخت و كنترل را در حالت وصل قرار دهید.

د- كلید راه اندازی موتور را در حالت قطع قرار دهید.

ر- كلید میدان ژنراتور را در حالت وصل قرار دهید.

ز- كلید ایزوله (IS) را در حالت RUN  قرار دهید.

3-مارش را یا در وضعیت جلو یا در وضعیت عقب قرار دهید . دسته رگلاتور را در دنده یك قرار دهید . كنتاكتورهای قدرت و كلیدهای مارش تحریك خواهند شد .

4- دگمه پوش باتن FWD  را فشار دهید . مدارها به وضعیت پارالل می روند و FTR  تحریك می شود . دگمه FWD   را رها كرده و دگمه BACK  را فشار دهید . مدارها به وضعیت سری- پارالل بر می گردند . بعد از انجام آزمایش فوق سوئیچ موجود روی پانل تست مدارهای انتقال را به وضعیت نرمال برگردانید .

27–B تست ماجولز AN توسط كلید آزمایش

ماجولز اعلام وضعیت AN در لكوموتیوهای كانادایی و كره ای ماجولزدار موجود می باشد . در لكوموتیوهای آمریكایی این ماجولز وجود ندارد. اما در پانل كنترل موتور موجود در لكوموتیوهای قدیمی تر چراغهایی تعبیه شده است كه با امكانات كمتر این كار را انجام می دهند. كه در این قسمت تنها چراغهای بر روی ماجولز AN  را ذكر كرده و روش تست آنها را بررسی می كنیم.LED ها یا چراغهای موجود بر روی ماجولز AN  در صورت اتفاق افتادن حالتها و یا عیوب زیر روشن می شوند .یعنی به محض اتفاق افتادن عیوب مورد نظر در لكوموتیو یك پالس به ورودی ماجولز AN فرستاده می شود و LED مربوط به آن روشن می شود و تا ری ست نكردن آن توسط كلید ری ست موجود روی ماجولز روشن باقی می ماند. این ورودی ها شامل : 1- موتور گرم 2- رله اتصال به زمین 3- حد مجاز تحریك 4-جریان بیش از حد شبكه 5- تحریك مو تور 6- دمنده ( بلوور) شبكه 7- اتصال به زمین ترمز دینامیك

برای تست LED های موجود روی ماجولز AN باید كلید تست ری ست موجود روی ماجولز را در وضعیت تست قرار دهید . با این كار همه LED  ها روشن می شوند .در صورت روشن نشدن هر یك ازLED  ها متوجه سوختن آنها می شویم و باید تعویض شوند .این عمل هر ماه باید انجام شود.

28B آزمایش چراغهای هشدار دهنده

بر روی پانل كنترل موتور شش عدد چراغ هشدار دهنده با نامهای زیر وجود دارد.

1-HIGH VOLTAGE GROUND / FAULT LIGHT

2-EXCITATION LIMIT LIGHT

3-TURBO AUX PUMP LIGHT

4-NO POWER LIGHT

5-HOT ENGINE LIGHT

6-GOVERNOR SHUTDOWN LIGHT

چراغ اول در صورتی كه یك اتصال به زمین در مدارهای الكتریكی رخ داده باشد و یا یك گروه از پنج دیود ژنراتور اصلی خراب باشند روشن می شود .

چراغ دوم در صورت تحریك بیش از حد میدان ژنراتور كه ناشی از خارج شدن جریان و ولتاپ ژنراتور از حد مجاز می باشد روشن می شود .

چراغ سوم جاری بودن جریان در پمپ روغنكاری توربوشارژ را نشان می دهد.

چراغ چهارم نشان می دهد كه هیچ جریان AC  از ژنراتور همراه به رله حساس به ولتاژ نرفته است.

چراغ پنجم نشان می دهد كه درجه حرارت خنك كننده موتور از حد مجاز تجاوز كرده است .

چراغ ششم نشان می دهد كه دلیل خاموش شدن موتور وجود اشكال در مدار سوخت ( كمبود روغن و فشار و ) بوده است و از كار افتادن گاورنر موتور را خاموش كرده است . روی پانل كنترل موتور كلیدی برای تست این چراغها وجود ندارد و برای روشن شدن و تست تك تك چراغها باید مدار مورد نظر فعال شود ویا اگر چراغ در اثر وجود عیبی در مدارات مربوط به آنها روشن می شود آن عیب به طور دستی اعمال شود و در صورت روشن نشدن چراغها معلوم می شود كه سوخته اند و باید تعویض شوند .

29B- رله های لغزش چرخ را تست كالیبراسیون كنید

سه رله لغزش چرخ (WS ) به نامهایWS14 ,WS25 , WS36 در لكوموتیوها موجود است . در حالت درجا زدن همزمانی این رله ها فعال می شوند . رله های لغزش چرخ در حالت سری- پارالل و دینامیك عمل می كنند . این رله ها حساس به ولتاژ هستند و در مدار پل قرار گرفته اند.  WS ها در ولتاژ 73 تا 83 ولت و جریان 3/18 تا 7/19 میلی آمپر عمل می كنند . یعنی باید تعادل پل بهم بخورد و حدود 73 تا 83 ولت اختلاف ولتاژ بوجود بیاید تا جریان 3/18 تا 7/19 میلی آمپر از رله WS بگذرد تا رله عمل كند . در آزمایشگاه برای تست این رله ها تنها خود رله را به منبع تغذیه وصل می كنند . اگر این رله در جریان حدود 20 میلی آمپر وصل و در جریان 12 تا 5/13 میلی آمپر قطع شود مورد تایید می باشد .

نوع مطلب : لكوموتیو، 
برچسب ها : لكوموتیوGM، دستورالعمل،


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :